Aanvullende informatie m.b.t. installatie van OpenCPN

Windows 10 tablets

Windows 10 tablets hebben een ingebouwde GPS die soms niet direct gevonden wordt door OpenCPN.
Er is echter een “omweg” om e.e.a toch werkend te maken. Wat je kan doen is de GPS-data via het netwerk “uitzenden” en dan binnen OpenCPN weer via het netwerk “oppikken”.

Lees hiervoor: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual:getting_started:touch_screen_tablets