Copyright

Open Streetmap

Al het (basis) kaartmateriaal, dat te downloaden is via deze site, is gegenereerd op basis van de gegevens van Open Streetmap.
De rechten die hierop gelden zijn te lezen op https://www.openstreetmap.org/copyright.

Openwaterkaart

Het is toegestaan delen/uitsnedes van deze gegenereerde kaarten, gecombineerd met (delen van) de betaalde lagen te gebruiken in eigen publicaties mits voorzien van een bronvermelding (link naar deze website).

Het al dan niet tegen vergoeding verder verspreiden van (delen van) de basiskaarten en/of de lagen is NIET toegestaan zonder onze expliciete schriftelijke toestemming.