Lagen legenda

Brug- en sluisinformatie

De lagen met brug- en sluisinformatie bevatten de volgende symbolen:

Brug
Sluis
Combinatie van brug bij sluis.
Dit symbool vind je bij bruggen die zodanig dicht bij een sluis(hoofd) liggen, dat de informatie van de brug op de kaart, door de informatie over de sluis heen gaat lopen.
In die gevallen proberen we e.e.a. op de kaart “uit elkaar” te trekken door de tekstblokken te combineren zodat ze onder elkaar komen.

Bij deze drie symbolen vind je tekstaanduidingen met meer informatie over de brug/sluis of combinatie.
De tekstaanduiding is een variatie op de aanduidingen die op de papieren ANWB-waterkaart staan.
Naast de naam van de brug/sluiskolk staat een tekstaanduiding met de volgende mogelijke onderdelen:

Vast: Dit betekent dat de doorvaaropening vast is en niet geopend kan worden.

BB: Dit betekent dat de doorvaaropening geopend kan worden.

Dan volgen een of meer hoofdletters, gevolgd door een getal dat een maat in decimeters aangeeft.

Hxx: Geeft de doorvaarhoogte in gesloten toestand van xx decimeter.

Wxx: Geeft de doorvaarbreedte van xx decimeter

Gxx: Geeft de doorvaarhoogte weer van xx decimeters. Je kan deze aanduiding tegenkomen bij hefbruggen. Die zijn ook in geheven toestand beperkt in doorvaarhoogte.

Lxx: Geeft de lengte weer van xx decimeters van een sluiskolk.

Er kunnen meerdere van dit soort tekstblokjes na, of onder elkaar zichtbaar zijn afhankelijk van het aantal doorvaaropeningen van een brug of kolken in een sluizencomplex.

[yy]: Geeft marifoonkanaal yy aan voor het leggen van contact met de betreffende brug of sluis. N.B. Er zijn bruggen (met name spoorbruggen), waarbij geen marifoonkanaal beschikbaar is maar wel een telefoonnummer. Als we dat telefoonnummer weten, wordt dat telefoonnummer tussen de vierkante haken geplaatst.

Hieronder een voorbeeldje:

De aanduiding
Brug Oude Wetering
Vast H27 W105
BB H26 W105

valt, volgens de bovenstaande beschrijving, feitelijk uit elkaar in twee doorvaaropeningen:

Vast H27 W105
en
BB H26 W105

En de eerste valt dan weer uit elkaar in:
Vast (dit deel is niet beweegbaar)
Hxx (Doorvaarhoogte van xx decimeter) H27 geeft dus een doorvaarhoogte in gesloten toestand van 2 meter 70.
Wxx (Doorvaarbreedte van xx decimeter) W105 geeft dus een doorvaarbreedte van 10 meter 50.

De tweede valt uit elkaar in:
BB (dit deel is beweegbaar)
H26 is de doorvaarbreedte in gesloten toestand (een decimeter lager dus, dan het vaste deel in dit geval)
W105 geeft weer een doorvaarbreedte van 10 meter 50.

Bij bruggen kan je ook enkele doorgangen tegenkomen en dan zie je dus ook maar een setje van drie gegevens of zelfs minder als er nog minder van bekend is.
Ook kan je meer dan twee doorgangen hebben. Het blijft dan vaak wel bij maar 1 BB (beweegbare) doorvaaropening.

Noot: Vooralsnog is OpenCPN 5 niet in staat meerdere regels onder elkaar weer te geven bij bruggen en sluizen zoals in eerdere versies nog wel wilde.
Voor versie 5 hebben we dan ook vooralsnog de informatie achter elkaar gezet en dan de verschillende “regels” gescheiden door een verticaal streepje.
Bij de brug die we als voorbeeld gebruikten, krijg je dan:
Brug Oude Wetering|Vast H27 W105|BB H26 W105

Waterdiepteinformatie

De laag met waterdiepteinformatie (vooralsnog alleen Fryslân) geeft de diepte op punten weer in decimeter.

Een aanduiding van D21 betekent dus dat op die plaats een diepte gemeten is, van 2 meter 10.

N.B. Door wind kan water opgestuwd of “weggewaaid” worden. De waterdiepteaanduidingen zijn dan ook een indicatie voor de waterdiepte en zijn een momentopname.

Marrekrite-ligplaatsen

Zoals iedereen weet, die wel eens op het Friese water heeft vertoeft, hebben we hier de Marrekrite.
Gratis ligplaatsen door de hele provincie, waar je steeds maximaal 3 dagen mag liggen.
Vaak voorzien van een goed bereikbare container voor je afval.

Marboeien zijn boeien die op open water liggen en waar je aan kan aanmeren.
De Marboeien zijn sterk genoeg om elk formaat pleziervaartuig te houden.
In de Marrekrite-laag vind je alle Marrekrite-ligplaatsen en Marboeien aangegeven met hun respectievelijke symbolen: en .

Onvolkomenheden.

Mocht je onvolkomenheden tegenkomen in de laaggegevens, lees dan: Updates en crowdsourcing.