Lagen toevoegen

Hoe voeg ik lagen (layers) met nuttige informatie toe aan de kaarten in OpenCPN?

Voorbereiding

 • Zorg ervoor dat OpenCPN is geïnstalleerd (gratis). Meer info >>
 • Zorg ervoor dat Nederlandse kaarten, gebaseerd op gegevens van Open Streetmap zijn toegevoegd (gratis). Meer info >>
 • Bestel voor 9,99 euro per jaar de licentiecode om de lagen de kunnen downloaden. Bestel nu >>

Stap 1: Mappen

 • Ga in de verkenner naar C:\Programdata\opencpn
  Zie je de map Programdata op C niet?
  Vink dan op het tabblad Beeld de verborgen items aan. (zie afbeelding)

verborgen items

 • Maak een nieuwe map: UserIcons én
 • Maak een nieuwe map: layers

Deze stap hoef je maar één keer uit te voeren. Alleen als je OpenCPN installeert op een ander computer, moet je stap 1 opnieuw uitvoeren.
Stap 1 is hierboven beschreven voor Windows-computers. Voor Apple en Linux is het uiteraard net iets anders.
Let op!! Als je Windows XP (of misschien nog eerder) gebruikt, bestaat de map C:\ProgramData niet.
Op Windows XP, heette die map: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

Voor Apple (minimale vereiste versie van OSX, om OpenCPN te kunnen gebruiken, is 10.7) ga je met Finder naar de map Library->Preferences.
Let op!! De map Library is een verborgen map, dus je ziet hem niet in Finder.
Je kan echter direct naar de map Library/Preferences “Gaan” vanuit je thuismap.
Als je OpenCPN al een keer hebt gestart, is daar een map opencpn aangemaakt met onder andere een instellingenbestand er in.
Onder DIE map maak je dan de hierboven beschreven mappen layers en UserIcons.

Als je op je Apple de verborgen mappen zichtbaar wilt maken, moet je de volgende handelingen verrichten.

 1. Terminal venster openen
 2. Voer het volgende commando uit:
  defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES
  (dit zet de instellingen van Finder zo dat alle bestanden en mappen zichtbaar worden)
 3. En dan:
  killall Finder
  (dit sluit alle Finder’s af)
 4. Als je dan Finder weer start, dan heb je alle mappen en bestanden zichtbaar en kan je b.v. ook de map Library/Preferences vinden onder je thuismap. Het is dan wel even iets meer zoeken, want er staan dan ineens een heleboel mappen extra in beeld.
 5. Als je dan de mappen layers en UserIcons hebt gemaakt onder de opencpn-map en daar respectievelijk de lagen-bestanden en iconen in gezet hebt die je van de website hebt gedownload ben je in principe klaar.
  Je kan dan eventueel de zichtbaarheidsinstellingen weer terugzetten door in het terminalvenster het commando:
  defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles NO
  uit te voeren en dan Finder weer de stoppen met:
  killall Finder
 6. Start je hierna Finder weer op, is alles weer “normaal”.
 7. Mocht je OpenCPN nog actief hebben, moet je die ook even afsluiten en starten om de lagen en iconen te zien.

Voor Android (telefoons en tablets) kan je de volgende aanwijzingen opvolgen:

Het eenvoudigst is de tablet of telefoon te koppelen aan een Windows-computer via USB. Je krijgt dan doorgaans de mogelijkheid een keuze te maken in wat je met het apparaat wilt doen. Kies dan voor open met verkenner. Je kan ook via verkenner naar het apparaat zelf gaan en deze “openen”. Je ziet dan Phone en mogelijk ook Card (als je een uitbreidingskaart hebt).
Doorgaans zal OpenCPN geïnstalleerd zijn op de “telefoon”.
Je opent dan op de telefoon de map Android en daaronder data en daaronder de map org.opencpn.opencpn en dan de map files.
Hieronder maak je twee extra mappen met de namen layers en UserIcons.
Naar de map met de naam layers, sleep je dan de uitgepakte gpx-bestanden uit layers.zip en naar de map met de naam UserIcons sleep je de uitgepakte png-bestanden uit usericons.zip.
Na (her)starten van OpenCPN op je telefoon/tablet, zouden dan de lagen met bijbehorende afbeeldingen zichtbaar moeten worden.

Doe je het mogelijk vanaf je telefoon/tablet met een Android verkenner-achtig iets, dan heet de map:
/storage/emulated/0/Android/data/org.opencpn.opencpn/files vanwaar je dan de mappen layers en UserIcons moet aanmaken.

Lukt het je niet om e.e.a voor elkaar te krijgen op jouw computer, telefoon of tablet, neem dan gerust contact met ons op.
We zullen dan samen proberen e.e.a op jouw systeem draaiend te maken en daarna hier op de website de procedure voor jouw besturingssysteem (beter) te omschrijven.

Stap 2: Bestanden

 • Ga naar de downloadpagina voor de bestanden. Klik hier >>
 • Vul je e-mailadres en licentiecode in.
 • Klik op de gewenste bestanden
  (sinds half augustus 2016 zijn de lagen ook afzonderlijk te downloaden).
 • Sla de bestanden op (deze komen op Windows standaard in de map Downloads te staan)
 • Pak het bestand usericons.zip uit naar de map UserIcons die je in stap 1 hebt aangemaakt.
  Als het uitpakprogramma meldt dat er al bestanden in die map staan met dezelfde naam dan kunnen die gerust overschreven worden.
 • Pak het bestand layers.zip uit naar de map layers die je in stap 1 hebt aangemaakt.
  (als je losse lagen-bestanden gedownload hebt kan je die ook uitpakken naar de layers-map)
  Let op! Als je al lagen had uit een eerdere download-actie dan kan het zijn dat je lagen-bestanden in de layers-map hebt die hetzelfde bevatten met iets andere namen.
  Wis in dat geval de oude lagen-bestanden voor je OpenCPN start, anders krijg je dubbele en deels verouderde gegevens te zien.

Welke bestanden en lagen heb ik nu?

In de map UserIcons staan nu de afbeeldingen van de markeringen (bijv. boeien).
In de map layers zitten nu de lagen (gpx-bestanden) met informatie over de markeringen (waypoints):

 • Drijvende vaarwegmarkeringen van RWS (Rijkswaterstaat)
 • Vaste vaarwegmarkeringen van RWS (Rijkswaterstaat)
 • Vaarwegmarkeringen die onderhouden worden door Provincie Fryslân
 • Vaarwegmarkeringen die onderhouden worden door Provincie Groningen
 • Vaarwegmarkeringen die onderhouden worden door Provincie Overijssel
 • Vaarwegmarkeringen die onderhouden worden door Provincie Noord-Holland
 • Vaarwegmarkeringen die onderhouden worden door Provincie Zuid-Holland
 • Vaarwegmarkeringen die onderhouden worden door gemeente Zaandam
 • Marrekrite ligplaatsen
 • De ligplaatsen van Gastvrije Randmeren
 • Brug- en sluisgegevens van RWS (Rijkswaterstaat):
  hoogte, breedte, lengte, diepte, marifoonkanaal
 • Diepteinformatie voor de kleinere vaarwegen en grote plassen in Fryslân

Lagen zichtbaar / niet zichtbaar maken in OpenCPN

In OpenCPN kun je de lagen los van elkaar zichtbaar of niet zichtbaar maken en sinds versie 5 ook de teksten bij de afbeeldingen.
Standaard staan de lagen op zichtbaar en hoef je dus verder niets te doen.
De teksten bij de afbeeldingen staan standaard uit. Voor bruggen en sluizen is dat niet heel handig.
Wil je een aantal lagen, of teksten er van, (tijdelijk) niet zichtbaar of (weer) zichtbaar maken doe je het volgende:

 • Open OpenCPN.
 • Klik op de knop Beheer routes, tracks en markeringspunten (zie afbeelding bij A).
 • Klik op het tabblad Kaartlagen (bij B).
 • Klik de laag aan die je niet zichtbaar  of (weer) zichtbaar wilt maken.
 • Klik op het vakje bij Toon op kaart. Als het vakje een vinkje heeft, dan is de laag zichtbaar, is er geen vinkje, dan is de laag niet zichtbaar.
  Je kunt hiervoor ook op het oogje voor de naam klikken (bij C).
  Het oogje voor de naam krijgt nu een rood kruisje (of niet meer) en de actie wordt gelijk uitgevoerd.
 • Je kunt ook, selectief per laag, de teksten bij de afbeeldinkjes op de kaart aan- of uit te zetten met de keuze Toon namen (bij D).
  Dat geeft met name, als je de namen bij de Vaarwegmarkeringen uit zet, een rustiger kaartbeeld.
  Bij de vaarwegmarkeringen maakt het tenslotte niet zoveel uit hoe ze heten…
 • Klik op OK of het kruisje rechtsboven om het venstertje te sluiten.